موتور الکتریکی دندانپزشکی


موتور الکتریکی دندانپزشکی

موتور الکتریکی دندانپزشکی یا دستگاه الکتروموتور دندانپزشکی در حقیقت نسخه ی جدید توربین برقی دندانپزشکی است. این دستگاه دارای سرعت یکسان در هنگام تراش بوده که همین امر باعث تراشیی یکنواخت ایجاد کند که مناسب کامپوزیت و لمینت می‌باشد.

دستگاه موتور الکتریکی

دستگاه موتور الکتریکی دندانپزشکی دارای یک آنگل 1:5 است که فرز توربین به آن متصل شده و ثابلیت چرخش تا 200.000 دور در دقیقه را دارد که از طریق دستگاه ، می‌توان سرعت و تورک را انتخاب نمود و از تراش یکنواخت آن استفاده نمود.

الکترو موتور دندانپزشکی

الکترو موتور دندانپزشکی یک دستگاه استکه به آن آنگل های پوش باتن دور قرمز متصل شده و از طریق فرز توربین میتوان به تراش دندان ها با دقت بالا برای قالب گیری و تهیه لمینت استفاده نمود.

توربین برقی دندانپزشکی

توربین برقی دندانپزشکی نسل جدیدی برای تراش دندان ها به حساب می‌آید که با ایجاد تراشی یکدست و دقیق ، میتوان ترمیم های زیبایی را با حداکثر کیفیت ، ایجاد کرد.