فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی

-27%
قیمت اصلی 12,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,400,000 تومان است.
-5%
32,500,000 تومان 31,000,000 تومان
-7%
قیمت اصلی 27,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,700,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.
-11%
-9%
قیمت اصلی 6,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900,000 تومان است.
-12%
7,500,000 تومان 6,600,000 تومان
-5%
قیمت اصلی 21,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000,000 تومان است.
-2%
قیمت اصلی 6,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,100,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 6,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,400,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 8,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.
-14%
قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,000,000 تومان است.
-29%
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,190,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 6,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,400,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 8,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,800,000 تومان است.
-21%
قیمت اصلی 1,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
-28%
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,300,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 1,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,260,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 35,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,700,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 33,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,900,000 تومان است.
-19%
-7%
قیمت اصلی 45,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,750,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 30,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,500,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 8,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,900,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 24,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,800,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 8,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,670,000 تومان است.
-20%
قیمت اصلی 9,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,300,000 تومان است.
-26%
قیمت اصلی 215,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.
-34%
105,000 تومان
-15%
123,900,000 تومان 105,900,000 تومان
-13%
ناموجود
133,900,000 تومان 115,900,000 تومان
-4%
قیمت اصلی 11,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,450,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 22,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,500,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 249,000 تومان بود.قیمت فعلی 205,000 تومان است.
-20%
قیمت اصلی 249,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.
-29%
1,900,000 تومان 1,500,000 تومان
-9%
1,980,000 تومان 1,810,000 تومان
-8%
2,500,000 تومان 2,300,000 تومان
-7%
قیمت اصلی 17,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,400,000 تومان است.
-11%
2,000,000 تومان 1,790,000 تومان
-15%
قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.
-6%
قیمت اصلی 690,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است.
-25%
قیمت اصلی 255,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.
-19%
قیمت اصلی 259,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 375,000 تومان بود.قیمت فعلی 309,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 330,000 تومان بود.قیمت فعلی 270,000 تومان است.
-17%
قیمت اصلی 229,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.
-17%
قیمت اصلی 229,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.
-38%
1,990,000 تومان 1,290,000 تومان
-29%
2,100,000 تومان 1,500,000 تومان
-11%
قیمت اصلی 1,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,700,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.
-10%
1,780,000 تومان 1,600,000 تومان
-8%
قیمت اصلی 3,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,990,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,090,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 3,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,100,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,100,000 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 6,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,990,000 تومان است.
-4%
قیمت اصلی 9,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500,000 تومان است.
-13%
قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,900,000 تومان است.
-17%
قیمت اصلی 12,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,700,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 29,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,700,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,900,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,350,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 9,965,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,300,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 11,270,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,500,000 تومان است.
-17%
قیمت اصلی 8,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,100,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 9,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,700,000 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 490,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است.
-21%
قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 240,000 تومان بود.قیمت فعلی 215,000 تومان است.
-14%
-7%
قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 12,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,000,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 13,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,400,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 19,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 21,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,900,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 23,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,700,000 تومان است.
-4%
قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,900,000 تومان است.
-18%
19,700,000 تومان 16,100,000 تومان
-5%
قیمت اصلی 23,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,600,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 28,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,950,000 تومان است.
-34%
33,000 تومان 25,000 تومان
-24%
قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 181,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,900,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 194,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 174,900,000 تومان است.
-9%
84,900,000 تومان 77,400,000 تومان
-17%
94,900,000 تومان 79,000,000 تومان
-6%
95,900,000 تومان 89,900,000 تومان
-21%
قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 670,000 تومان است.

فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی در پارتاک دنتال که ارائه دهنده تجهیزات با بهترین قیمت و تضمین اصالت و گارانتی ارائه می‌شود که یکی از مهمترین قسمت ها در فروشگاه تجهیزات دنانپزشکی، امکان خرید تعداد اقلام در فروش ویژه هاست. ما در پارتاک دنتال به صورت مستمر و در بازه های مختلف شروع به فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی پرداخته ایم تا دندانپزشکان محترم بتوانند متناسب با نیاز خود تجهیزات را تهیه کنند.

نکات مهم در هنگام خرید از فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی

یکی از مهمترین نکات در هنگام خرید از فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی، با اعتبار بودن فروشگاه اینترنتی است. ما در پارتاک دنتال کلیه تجهیزات دندانپزشکی را با قیمت مناسب و در غالب تخفیفات ویژه تجهیزات دندانپزشکی در اختیار مصرف کنندگان عزیز یعنی دندان پزشکان قرار می‌ذهیم.

مدت زمان فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی معمولا محدود است و با اتمام موجودی و یا تغییر قیمت ارز، مجبور به لغو فروش خواهیم شد. پس حتما قبل از پایان مهلت فروش ویژه نسبت به خرید تجهیزات دندانپزشکی مناسب کلینیک و مطب خود اقدام کنید.

فروش ویژه دستگاه دندانپزشکی

فروش ویژه دستگاه دندانپزشکی در انواع برند ها و مشخصات مختلف امکان پذیر است که تجربه‌ی یک خرید خوب را از فروشگاه اینترنتی به ارمغان می‌آورد. فروش ویژه دستگاه دندانپزشکی در برندهای مختلف و با کیفیت های مختلف در پارتاک دنتال، تا زمانی ادامه دارد که فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی در تاریخ مشخص به اتمام برسد.

فروش ویژه ابزار دندانپزشکی

فروش ویژه ابزار دندانپزشکی مناسب ترمیم، ایمپلنت و ارتودنسی در پارتاک دنتال که یکی دیگر از مواردی است که در پارتاک دنتال به آن می‌پردازیم. این تخفیفات ویژه تجهیزات دندانپزشکی واقعی است و نسبت به قیمت اصلی تجهیزات در نظر گرفته شده است.

فروش ویژه وسایل دندانپزشکی

فروش ویژه وسایل دندانپزشکی در پارتاک دنتال، که این فروش ویژه به صورت موقت و دارای تعداد محدودی است که پس از اتمام موجودی از روی سایت برداشته خواهد شد. این فروش ویژه ها به صورت اختصاصی و فقط در پاتارک دنتال انجام می‌شود.