قطعات آمالگاماتور دندانپزشکی


قطعات آمالگاماتور دندانپزشکی که این قطعات جزو قطعات تجهیزات دندانپزشکی بوده و شامل گیره آمالگاماتور کپسولی ، مهره آمالگاماتور پودری ، فنر های کوچک و بزرگ ، درب ، موتور ، برد دستگاه آمالگاتور و ... ... می‌شود که در حالل حاضر در بازار ایران 3 مدل دستگاه آمالگاماتور موجود است  که شامل آمالگاماتور کپسولی ، آمالگاماتور پودری و آمالگاماتور دو کاره پودری کپسولی که هر کدام دارای قطعات خاصی هستند.

قطعات یدکی دستگاه آمالگاماتور کپسولی که وظیفه مخلوط کردن آمالکپ ( آمالگام کپسولی ) را دارند ، ممکن است طی مدت استفاده زیاد دچار خراب گیره آمالگام گیر ، خرابی میلنگ و ... شوند که نسبت به تعویض آن ها باید اقدام شود. شما میتوانید کلیه قطعات آمالگاماتور کپسولی خود را از ما تهیه کنید.

قطعات دستگاه آمالگاماتور پودری در حال حاضر کمترین استفاده را دارند هب علت اینکه استفاده از این دستگاه سختی هایی شامل اضافه کردن مواد جیوه و نقره به صورت دستی ، عدم قاطی شدن مناسب مواد و ... دارد. قطعاتی که دچار آسیب میشوند در امالگاماتور های پودری می‌توان به آن اشاره کرد ، خرابی مهره آمالگام گیر ، خرابی دزیمتر دستگاه  و ... اشاره کرد.

قطعات کمپرسور دندانپزشکی   قطعات اپکس فایندر و روتاری   گیره دوشاخه کپسولی آمالگاماتور