قطعات تجهیزات ایمپلنت و جراحی


قطعات تجهیزات ایمپلنت و جراحی دندانپزشکی

قطعات تجهیزات ایمپلنت و جراحی شامل موتور ایمپلنت ها ، پیزو سرجری ها و ... که برای برند های وودپیکر Woodpecker dte , soco , goldent , coxo و ... موجود است . دستگاه های جراحی با توجه به اینکه برای درمان ساعت های زیادی روشن هستند ، خرابی هایی را نیز دارند . از قطعات یدکی که برای دستگاه های جراحی دندانپزشکی استفاده می شوند، آنگل های جراحی ایمپلنت ، هندپیس پیزو سرجری ها ، پدال ها ، میکروموتور ها ، کابل های میکروموتور ها و ... جزو قطعات یدکی دستگاه های ایمپلنت و جراحی دندانپزشکی می باشد . شما میتوانید کلیه این کالا ها را از پارتاک دنتال تهیه نمائید.