تابوره دندانپزشکی


تابوره دندانپزشکی

تابوره دندانپزشکی یکی از محصولاتی است که در مطب های دندانپزشکی بسیار کاربردی است. این صندلی برای نشستن پزشک ، دستیار مورد نیاز است و در انواع مختلفی تولید شده اند.

قیمت تابوره دندانپزشکی

قیمت تابوره دندانپزشکی با توجه به اینکه در مدل های مختلفف تولید شده است ، دارای تفاوت هایی در نوع پشتی ، نوع قوص و ... دارند که مدل های طبی دارای قیمت های بالاتری نیز هستند.

خرید تابوره دندانپزشکی

خرید تابوره دندانپزشکی در پارتاک دنتال میسر بوده که در انواع قیمت مناسب تا طبی های تخصصی موجود است و با توجه به نیاز ، مدت زمان نشستن روی تابوره و ... قابل انتخاب است.