قطعات ایرموتور دندانپزشکی


قطعات ایرموتور

قطعات ایرموتور در حقیقت قطعاتی است که در داخل ایرموتور قرار میگیرند و با ورود هوا شروع به کار و به حرکت در آوردن آنگل میکنند.

قطعات ایرموتور دندانپزشکی

قطعات ایرموتور دندانپزشکی در صورت خرابی ، نیاز به تعویض دارد. این قطعات به تفکیک در پارتاک دنتال قرار گرفته که میتوانید نسبت به خرید آن ها اقدام کنید.

خرید قطعات ایرموتور دندانپزشکی

خرید قطعات ایرموتور دندانپزشکی نیز با توجه به قطعات مورد نیاز باید صورت بگیرد. این قطعات مناسب انواع ایرموتور ها هستند و می‌توان تعدادی از این قطعات ایرموتور را خرید نمائید. ایرموتور ها و هندپیس مستقیم های دندانپزشکی نیز دارای قطعاتی مانند نمد ها ، رزوه ته ایرموتور ، ساچمه ها و ... می باشند.

قیمت قطعات ایرموتور دندانپزشکی

این قطعات متناسب با برند ، کیفیت و نوع ایرموتور متفاوت است. قیمت قطعات ایرموتور دندانپزشکی در پارتاک دنتال بسیار مناسب است که میتوانید نسبت به خرید آن ها اقدام نمائید.